การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์20 พ.ค. 2564 01:49โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายจำลอง ศรีสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา กรรมการ นายดำรง ปันทวัง ผอ.โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 กรรมการและเลขานุการ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม

Comments