การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์20 พ.ค. 2564 01:31โดยsneeporn wongnoi
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิขศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 มอบหมายให้นายยุทธศักดิ์ บุญเรียบ ผอ.โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การประเมินครั้งที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  ภาพเพิ่มเติม

Comments