การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

โพสต์20 พ.ค. 2564 01:28โดยsneeporn wongnoi
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง ประกอบด้วย 1. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานกรรมการ 2. นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 กรรมการ 3. นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางสาวสิริกร ชุ่มเชย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมรับฟังการนำเสนอและรับการให้คำปรึกษา ชี้แนะและแนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณท่านพุุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประเมิน ฯ และชี้แนะ ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการประเมินในครั้งนี้ด้วยค่ะ

Comments