การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผอ.โรงเรียน

โพสต์25 พ.ค. 2564 02:41โดยsneeporn wongnoi
ะหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ โดยมีความสามารถในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าด้านวิชาการ ด้านงาน รวมถึงด้านการเก่งคนอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากนายธนกฤต ฟุุ้งกิตติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กรรมการ และนายธวัช โลกา ผอ.โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม

Comments