การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอบ 1 ปี ครั้งที่ 2

โพสต์22 ก.ค. 2563 02:07โดยsneeporn wongnoi

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอบ 1 ปี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2563 ณ สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 และคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการประเมิน จำนวน 6 ท่าน โดยนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป. เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการ นายสิทธิชัย มูลเขียน อดีตผอ.สพม. เขต 34 กรรมการ และนายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 กรรมการและเลขานุการ    ภาพเพิ่มเติม
Comments