การประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนบ้านกองก๋อย และโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง

โพสต์22 ส.ค. 2559 00:22โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2559 00:23 ]
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 นำคณะ ออกประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ณ โรงเรียนบ้านกองก๋อย และโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม