การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่เกาะ และ โรงเรียนบ้านแม่คะตวน

โพสต์3 ก.ค. 2560 23:44โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เกาะ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติ่ม...
Comments