การประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์21 ก.ย. 2561 02:55โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขอรับการประเมิน เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสานต่อพระราชปณิธาน พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไป ภาพเพิ่มเติม
Comments