การประเมินความยั่งยืน โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

โพสต์8 ส.ค. 2559 02:00โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2559 01:21 ]
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 นำคณะ ออกประเมินความยั่งยืน โรงเรียนดีประจำตำบล ของโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม