การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559

โพสต์1 ธ.ค. 2559 20:15โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมบัวตอง และห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพพิ่มเติม...
Comments