การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โพสต์8 พ.ค. 2561 02:04โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments