การประกวดโรงเรียนดี ประจำตำบล "๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์"

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:16โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:17 ]
เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส 2 เป็นประธานเปิดและเป็นประธานคณะกรรมการ การประกวดโรงเรียนดี ประจำตำบล "๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์" สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม