การประขุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์องค์ประกอบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์2 มิ.ย. 2564 01:11โดยsneeporn wongnoi

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประขุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์องค์ประกอบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา และบริบทการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และประกาศใช้เป็นแนวทางการในการคัดเลือก ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ  ภาพเพิ่มเติม
Comments