การประชุมติดตามความก้าวหน้าการเก็บข้อมูลตามแบบวัด OIT

โพสต์22 ก.ค. 2564 03:21โดยsneeporn wongnoi
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเก็บข้อมูลตามแบบวัด (Open Data Integity and Transparency Assessment) OIT ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

Comments