การประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เครือข่ายสถานศึกษา โครงการ บูรณาการความร่วมมือสนับสนุนการบริหารการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่มีพัฒนาการ

โพสต์29 ส.ค. 2559 19:32โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2559 19:32 ]
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เครือข่ายสถานศึกษา โครงการ บูรณาการความร่วมมือสนับสนุนการบริหารการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่มีพัฒนาการ ณ ห้องประชุมกลางน้ำโรงแรมมิตรอารี ภาพเพิ่มเติม