การประชุมทำแผนร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:20โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าพบปะผู้บริหาร คณะครู เนื่องในการประชุมทำแผนร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย ซึ่งจัดโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments