การประชุมทางไกลฯ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

โพสต์5 พ.ค. 2562 22:34โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติและกรอบปฏิทินการรับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม
Comments