การประชุมเตรียมงานงานมหกรรมฯ

โพสต์19 ต.ค. 2561 01:26โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 01:31 ]

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายฯในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงแนวทางและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสาละวิน ทั้งนี้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จะดำเนินการจัดงาน ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะมีพิธิเปิดงาน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ในวันที่ 8 พฤศิจายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ในการนี้จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนทั่วไป ร่วมให้กำลังและชมการจัดนิทรรศการ เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของน้อง ๆ เยาวชนโดยทั่วกัน ภาพเพิ่มเติม
Comments