การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อ.แม่ลาน้อย

โพสต์15 พ.ค. 2561 02:04โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 08,30 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนครั้งที่ 1/2561 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษารการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments