การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนใน อ.แม่สะเรียง

โพสต์15 พ.ค. 2561 01:59โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ของโรงเรียนในเขต อ.แม่สะเรียง มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพ่ิ่มเติม
Comments