การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในเขต อ.สบเมย

โพสต์14 พ.ค. 2561 21:23โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันศุกร์ที่่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. กลุ่มนเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.สบเมย มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments