สพฐ.ติดตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โพสต์9 เม.ย. 2562 02:43โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2562 02:53 ]


ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV นำโดย นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร ผู้เชียวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหา ปัจจัยเร่งด่วนในการจัดการศึกษา DLTV โรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 8 โรงเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มพื้นเป้าหมายในการตรวจติดตามฯ โดยมีนายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ,นายภีมม์เนศ คงคาใส ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ภาพเพิ่มเติม
Comments