การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ (โรงเรียนพื้นที่สูง)

โพสต์28 พ.ย. 2561 19:16โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการส่งเสิรมการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดาร ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง ภาพเพิ่มเติม
Comments