การประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์17 มิ.ย. 2559 20:16โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2559 20:17 ]
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 พร้อมบุคลากร สพป.มส.2 ร่วมการประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ภาพเพิ่มเติม