การประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการฯ (รร.พื้นที่สูง)

โพสต์5 ธ.ค. 2561 15:42โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments