การประชุมศูนย์พัฒนาเครือข่ายการศึกษาฯ

โพสต์5 พ.ย. 2561 06:43โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนคผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานมหกรรมวามสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเตรียมความพร้อม และมอบหมายงานตามคำสั่งทีได้รับมอบหมาย ณ ห้องประสาละวิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments