การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560

โพสต์3 มี.ค. 2560 21:52โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 มีนาคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร ภาพเพิ่มเติม...
Comments