การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ

โพสต์4 มิ.ย. 2560 19:59โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ภาพเพิ่มเติม...
Comments