การประชุมสามัญประจำปี อำเภอสบเมย ประจำปี 2564

โพสต์7 เม.ย. 2564 02:39โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิขศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร "ครูดีศรีสบเมย" ณ โรงเรียนอนุบาลสบเมยคอนผึ้ง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม

Comments