การประชุมโรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 4/2560

โพสต์3 ก.ค. 2560 23:46โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมโรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments