การประชุมปฏิบัติการครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2

โพสต์5 ก.ค. 2561 02:00โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมปฏิบัติการครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 เรื่อง การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม
Comments