การประชุมประธานศูนย์เครือข่ายฯ และคณะกรรมการประจำศูนย์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมต่างๆ และกำหนดการจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน

โพสต์4 ก.ย. 2559 20:33โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2559 20:34 ]
การประชุมประธานศูนย์เครือข่ายฯ และคณะกรรมการประจำศูนย์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมต่างๆ และกำหนดการจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ในระดับศูนย์เครือข่ายฯ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 / 2559 ในวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สพป.มส.2 ภาพเพิ่มเติม