การประชุม ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา

โพสต์13 มิ.ย. 2559 00:45โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2559 00:45 ]
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา จำนวน 19 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ภาพเพิ่มเติม