การประชุม ผอ.สพป./ศธจ.

โพสต์1 พ.ค. 2561 20:50โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ภาพเพิ่มเติม
Comments