การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 2/2560

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:27โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้มีการมอบนโยบายด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายการศึกษาของรัฐบาล อีกทั้งยังได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่พักอาศัยประสบอัคคีภัย

โดยกองทุนช่่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนฉุกเฉิน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...
Comments