การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564

โพสต์4 ก.ค. 2564 21:38โดยsneeporn wongnoi
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. +++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 / 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการและแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และแจ้งข้อราชการ ในการนำไปสู่การปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้เน้นย้ำขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารจาก ศบค.จังหวัด และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
++++พร้อมกันนั้นได้มอบใบประกาศเกียรติบัตร O-NET , NT , RT ให้กับโรงเรียน จำนวน 159 โรงเรียน , โรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว ปีการศึกษา 2563 และ โรงเรียนพักนอนต้นแบบ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม

Comments