การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559

โพสต์30 พ.ย. 2559 21:57โดยกีรติ หมื่นใจ
        
วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 3/2559 ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ได้มีกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี นำกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที 

        จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนในเขตพื้นที่บริการทั้ง 3 อำเภอ รวมทั้งหมดจำนวน 120 ทุน และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับทองแดง ณ ห้องประชุมทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม...
Comments