การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 2/2559

โพสต์29 ก.ย. 2559 23:21โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2559 23:22 ]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม