การประชุมผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

โพสต์30 มิ.ย. 2559 00:42โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 00:43 ]
การประชุมผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม