การประชุมพิจารณาองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์14 ธ.ค. 2561 02:28โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินและพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561 สังกัด สพป.แม่ฮ่องอสน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
Comments