การประชุมพิจารณา กลั่นกรอง ฯ การขอขยายชั้นเรียนของรร.บ้านแม่หลุย

โพสต์22 ก.ค. 2564 03:04โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านแม่หลุย ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม


Comments