การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563

โพสต์19 พ.ย. 2561 01:25โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

Comments