การประชุมผ่านระบบ Conference

โพสต์14 ธ.ค. 2561 02:19โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Conference รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." นโยบายการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดทั่วประเทศระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และเวลา 13.00 น. เข้าร่วมประชุมการกำหนดเกณฑ์องค์ประกอบตัวชีวัดการย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments