การประชุมมอบหมายงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่

โพสต์26 มิ.ย. 2561 23:37โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมมอบหมายงานผู้รับผิดชอบงานการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments