การประชุมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โพสต์30 ส.ค. 2561 02:49โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และเขต 2 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments