การประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์21 มิ.ย. 2559 23:45โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2559 23:46 ]
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม