การประชุมคณะทำงานวิชาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

โพสต์13 ส.ค. 2561 21:18โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. 
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานวิชาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณภาพเชิงวิชาการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งร่วมกับครอบครัวจัดทำแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว การวัดและประเมินผล กำกับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และประเมินรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสาละวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments