การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในพื้นที่อำเภอสบเมย

โพสต์4 มิ.ย. 2561 01:42โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในพื้นทีอำเภอสบเมย โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย (ชั้น 2) ภาพเพิ่มเติม
Comments