การประชุม คณะผู้นำ ผู้บริหารลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในรอบ ๓ เดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

โพสต์13 มิ.ย. 2559 01:26โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2559 01:27 ]
นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุม คณะผู้นำ ผู้บริหารลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในรอบ ๓ เดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมบัวตอง ภาพเพิ่มเติม