การประชุมคณะกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โพสต์4 มิ.ย. 2561 01:23โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันศูกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561 (ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments